Меморандум за соработка со Технолошко- Технички Факултет Велес

Со голема радост објавуваме дека потпишавме меморандум за соработка со Технолошко-техничкиот факултет Велес. Од нашата идна соработка со оваа високо-научна институција очекуваме да ја унапредиме нашата работа преку нивното академско искуство и да воспоставиме релација меѓу потребите за развојот на нашата индустрија и академското знаење.

Вита Нова, Март 2022